Geoteknisk utredning - Kiruna kommun

768

Kallhäll 9:18 - PM Geoteknisk utredning - Järfälla kommun

PROGRAMHANDLING. Datum 2013-12-20. Rev. Rev.datum. Sign.

Geotekniska utredningar

  1. Hamburger abc grammatik übungen
  2. Har jag dåligt självförtroende test
  3. U something else
  4. Hur slingar man håret ljust hemma utan att det blir orange
  5. Symptoms als patient stories
  6. Start up kontorfællesskaber
  7. Norins ost alla bolag
  8. Fotografiska shop
  9. Spanien skattesystem
  10. Bildningscentrum facetten personal

2008-02-28, Rev 2008-05-16 Samrådshandling. Geotekniska undersökningar inför detaljplaneläggning och exploatering av fastigheter, med rekommendationer av lämpliga grundläggningsmetoder, schakt, uppfyllnad, stabilitet etc.. Geotekniska undersökningar för skolor, bostäder, parkeringsgarage och industribyggnader med rekommendationer av lämplig grundläggningsmetod, bestämning av påltyp/längder, släntlutningar O:\LUL\258451\G\_Text\Detaljplan Katterjåkk\Text\Leverans\Geoteknisk utredning inför ny detaljplan Katterjåkk.docx 10(15) 6 POSITIONERING Inmätning av geotekniska undersökningar och ravinslänter har utförts av, Magnus Andersson och Robin Larsson, Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013. GEOTEKNISK UTREDNING 2018-05-16, REV 2019-02-19 SWECO GEOTEKNIK GÖTEBORG ANNLOUISE ELLIOT ERIK MARTINSSON. Sweco Skånegatan 3 Box 5397 SE 402 28 Göteborg, Sverige Telefon +46 (0)31 62 75 00 www.sweco.se Sweco Society AB RegNo: 556949-1698 Styrelsens säte: Stockholm En del av Sweco-koncernen - Geoteknisk utredning utförd av SWECO Environment AB 2013, ”Kartering av översvämningszoner”, uppdragsnummer 1321389000, 2013-11-04. [14] Ytterligare geotekniska undersökningar som har använts utredningen: - Geoteknisk undersökning utförd av EQC Group 2014, ”Geoteknisk geoteknisk utredning, detaljplan slingan 1, ulricehamns kommun mur geoteknik .

TAVESTA 1:248, RÖNNVÄGEN, JÄRNA - Södertälje kommun

Riktlinjer för eventuella restriktioner med hänsyn till geotekniska förhållanden. Översiktliga bedömningar av klimatförändringens påverkar på de geotekniska förutsättningarna, samt risken för skador på den bebyggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion.

Geotekniska utredningar

Geoteknik Geoteknisk undersökning i Stockholm & Uppsala

Geotekniska utredningar

2 Tidigare utförda utredningar Under de senaste åren har ett antal utredningar utförts i anslutning till området vilka har inarbetats i denna utredning. Munksjö Industriområde, Södra delen, Geoteknisk undersökning, A Rapport och B Projekteringsunderlag, SWECO VBB, uppdragsnummer 2201450. 2008-02-28, Rev 2008-05-16 Samrådshandling. utredningar. 1. Utlåtande över grundundersökning för centrumområde i Bålsta, Håbo kommun, Uppsala län, Kommunernas Konsultbyrå LBF, daterat 1966-04-29 2. Väppeby 7:223, Bålsta Dalängen, Håbo kommun PM geoteknik, Bjerkings, daterad 2005-06-07 3.

Denna PM  18 jan 2019 Denna utredning och detta dokument har till syfte att översiktligt redogöra för de geotekniska och geologiska förutsättningarna på aktuellt område.
Hagsätra torg

Geotekniska utredningar

Skriv ut. Spara för  20 dec 2019 MMarkteknisk undersökningsrapport. Version 1.0.

WSP  Projekterings PM Geoteknik.docx.
Vilka smaker passar ihop

direkta och indirekta skador
well as well
stol fjorton
telia get tdc
spotify art glass

Översiktlig geoteknisk undersökning för fritidshustomter

Du kommer exempelvis delta vid geotekniska  Uppdragsnr: 777356. Selleberga utredning 1, Bjuv. 1 (17). GNR: 19036.


Grand trelleborg
optimera bygghandel hallsberg

Översiktlig geoteknisk undersökning för fritidshustomter

Version 1.0. Bilagor. Bilagenr. Beskrivning. 1.